Rekisteriseloste

Henkilörekisterin rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Hämeen Spanielikerho ry
Osoite: c/o Merja Hankala, Haukiluomantie 51, 33340 Tampere
Puh. 040 737 6335
Email: holiday96@kolumbus.fi
Varalla: Tiina Forsberg
Email: tiina.forsberg3@gmail.com
Yhdistysrekisterinumero: 88.990

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista,
tiedotusta ja jäsenmaksun laskutusta varten.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat jäsenen nimi ja postiosoite,
sähköpostiosoite ja jäsenmaksusumma kuluvalta vuodelta. Lisäksi vuodesta 2017 alkaen
jäseneksi liittymisvuosi. Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe- ja ainaisjäsen.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Spanieliliitto ry:lle jäsenlehden postitusta ja
jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman
hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin
rekisterin ylläpitäjällä ja hänen varahenkilöllään. Jäsentiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa
tiedostossa, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen
jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen
jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.
Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai
täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

10. REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta.

Tampereella 2.5.2018
Hämeen Spanielikerho ry
hallitus